όταν λες την αλήθεια,
σε καταδιώκει το ψέμα
και οι φορείς του.

όταν το ψέμα αποκαλύπτεται,
σε καταδιώκει η «αλήθεια»
και οι εντολοδόχοι της.

όταν είσαι εσύ,
δεν είναι οι άλλοι.

και ω τι σύμπτωσις,
είναι 14 Δεκεμβρίου του 2014

© Ἀγαθοδαίμων

 
Όταν η διάμετρος του κύκλου είναι 1, η περιφέρειά του είναι ίση με π.
 

Σχολιασμός