Άλλο Glamour κι άλλο Clamor

θα αναρωτηθούν πολλές/πολλοί/πολλά που το πάω.. Πουθενά συγκεκριμένα…