δημοκρατία, βασιλεία, τυραννίδα.

Διατριβές πάνω στην πρώτη Δεκάδα του Τίτου Λιβίου / σελ. 313-314, τόμος πρώτος, έργα Niccolò Machiavelli