Η Πρώτη μου Φορά

Δεν έχω πει ποτέ αυτή την ιστορία αναλυτικά..