Θα €βγαινα

για καφ€ 

αλλά δ€ν

€χω όρεξη

Σχολιάστε την ανάρτηση..

share on: