χαρούμενη επιστήμη

Για έναν ανθρώπινο και δημιουργικό μηδενισμό.