ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΛΟΥ

Προς τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Влади́мир Влади́мирович Пу́тин)