Σπονδή στο Θέαμα

Ήμουν, είμαι και θα παραμείνω αθεράπευτα ειδωλολάτρης.