Η ζωή τραβάει την ανηφόρα..

Η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες και με τα βούρλα που τις κρατάνε.