Η ζωή τραβάει την ανηφόρα…

Η ζωή τραβάει την ανηφόρα με σημαίες και με τα βούρλα που τις κρατάνε.