Δεν μας φοβίζει καθόλου…

Απόσπασμα από συνέντευξη του Buenaventura Durruti στον Pierre van Paassen (24 Ιουλίου 1936), που δημοσιεύθηκε στο «The Toronto Daily Star» (5 Αυγούστου 1936)