Κουλτούρα του βιασμού, ώρα μηδέν.

Τι είναι κουλτούρα του βιασμού;