Υπό το βλέμμα του άλλου

Οι αρχαίοι Έλληνες δεν διακρίνουν, όπως κάνουμε εμείς, αυτό που είμαστε απ’  αυτό που μας ανήκει, τον βαθύτερο δηλαδή εαυτό μας και όσα του αναλογούν.