Άτιτλο

Κοιτάζοντας τον ουρανό, μέσα από αυτόν τον βούρκο, δεν βρίσκω πλέον καμία παρηγοριά στ΄ αστέρια. Ο ορθολογισμός έχει εξαφανίσει κάθε μαγεία.