Η αγάπη είναι ψυχοκομπίνα

Η αγάπη είναι ψυχοκομπίνα της εξουσίας και των εξουσιαστών.