Ένα σκοτεινό, σατιρικό νουάρ αριστούργημα

Ο «Δράκος» αποτελεί «ένα σκοτεινό, σατιρικό νουάρ αριστούργημα».