Δεν ζούμε με δανεικά, τα δανεικά ζουν από μας.

© Ἀγαθοδαίμων

facebook post

Αγαθοδαίμων

Αγαθοδαίμων

Freelance Creator | Cinematographer | Photographer | Poet | VideoGrapher | Web Designer & Developer

Σχολιάστε την ανάρτηση..

share on: