Εφεξής, να το γνωρίζει ο λαός.. όποιος ξεκινάει με προσκύνημα σε ιερά και τάφους σύντομα χτίζει τον τάφο του λαού και του έθνους.

Ασπάλακας

Ασπάλακας

Φανταστικός Χαρακτήρας σε Πραγματικό Προτεκτοράτο.

Σχολιάστε την ανάρτηση..

share on: