Ένα σκοτεινό, σατιρικό νουάρ αριστούργημα.

Ο «Δράκος» αποτελεί «ένα σκοτεινό, σατιρικό νουάρ αριστούργημα».

"Ένα σκοτεινό, σατιρικό νουάρ αριστούργημα."

Γιατί ο Ροΐδης σήμερα;

Και ξαφνικά εμφανίζεται από το πουθενά ο σχεδόν ξεχασμένος σήμερα λόγιος Εμμανουήλ Ροΐδης (Σύρος 1836-Αθήνα 1904)

"Γιατί ο Ροΐδης σήμερα;"