Σχολιάστε την δημοσίευση

Απάντηση

Ars longa, vita brevis

Ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή. Δεῖ δὲ οὐ μόνον ἑαυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα ποιoῦντα, ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ τοὺς παρεόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.
Ιπποκράτης (Το πρώτο παράγγελμα από τους «Αφορισμούς»)

Ιστορικό

Δημοφιλή | 24-48 ώρες

«Το ταγκό του πανικού»
Nous sommes tous des lesbiennes
στους Αμμόλοφους..
Διακοπές ΣΥΡΙΖΑ
Πολυσυντροφικότητα
Η "καθηλωμένη" τέχνη
Πονηρός ο φιλελέρας
ετεροκαθορισμός & ετεροκανονικότητα
10 Μικροί Αλεξανδρήδες
Νεοπλατωνισμός

Τυχαία