Το Είναι της καταστροφής του τόπου

Ένας μονόλογος για το ψηφοδέλτιο της ντροπής, αφιερωμένος στον Γιώργο Παπαντώνη..

"Το Είναι της καταστροφής του τόπου"