Ο φωταγωγός

Ελπίζω να μην περιμένει να του πω καλημέρα αύριο το πρωί ο σιχαμένος (είπε χαμηλόφωνα). . . . κι άνοιξε την τηλεόραση.

"Ο φωταγωγός"