«στο Μουσείο Νεκρών Αντικειμένων»

Με την ευκαιρία της “παλλόμενης” πολιτιστικής επικαιρότητας αναδημοσιεύω από το 14… «στο Μουσείο Νεκρών Αντικειμένων»

"«στο Μουσείο Νεκρών Αντικειμένων»"