ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ “ΑΝΘΕΙ” ΦΑΙΔΡΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ… 

Ο γράφων, ξεκίνησε να συγγράφει αυτό το άρθρο στα τέλη του Αυγούστου (το έτος 2000) – Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Δαυλός».

"ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ “ΑΝΘΕΙ” ΦΑΙΔΡΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ… "

Μέχρι τελικής επιλογής επίκαιρο…

Ανάμεσα σε ένα Αβέβαιο Μέλλον και ένα Πνιγμένο στο Ψέμμα Πρόσφατο Παρελθόν. (Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Άρδην”, τεύχος 28, Χειμώνας “2000”)

"Μέχρι τελικής επιλογής επίκαιρο…"

…το μεγαλείο και την απελπισία σου

Προδημοσίευση από το υπό έκδοση ιστορικό αφήγημα “…το μεγαλείο και την απελπισία σου”

"…το μεγαλείο και την απελπισία σου"