Καθυστέρησε το όραμα στο δρόμο…

Εδώ οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι, / και η αλλαγή περιμένει σα ζητιάνα στους δρόμους…

"Καθυστέρησε το όραμα στο δρόμο…"