Ο Σκοτεινός Καμύ (Μέρος Α)

Μια ακόμα παρανόηση, αν όχι εσκεμμένη διαστρέβλωση, είναι αυτή που θέλει τον Καμύ διανοούμενο που φιλοσοφεί εκ του ασφαλούς…

"Ο Σκοτεινός Καμύ (Μέρος Α)"

N. Machiavelli: Πολιτική και Εξουσία

Από την αυτο-κυβέρνηση της ελληνικής αρχαιότητας στη νεωτερική δημοκρατία και εξουσία.

"N. Machiavelli: Πολιτική και Εξουσία"