Ευριπίδης: Τραγωδία και Διαλεκτική

Διαλεκτική εσωτερικής και εξωτερικής τραγωδίας του ανθρώπου

"Ευριπίδης: Τραγωδία και Διαλεκτική"

Ευριπίδης: πώς φιλοσοφείται το τραγικό μας Είναι;

Ο Ευριπίδης ανήκει στους τελευταίους από τους μεγάλους τραγικούς ποιητές της αρχαίας Ελλάδας.

"Ευριπίδης: πώς φιλοσοφείται το τραγικό μας Είναι;"

Ύλη και αντιύλη σε απόλυτη συμμετρία

Τη θεμελιώδη συμμετρία της φύσης απέδειξε επιστημονική ομάδα μετρώντας τη μάζα σωματιδίων και το ηλεκτρικό τους φορτίο, με τη βοήθεια του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων του CERN.

"Ύλη και αντιύλη σε απόλυτη συμμετρία"